Automatické dveřní systémy

Pohony na automatické dveře nám dodává firma FAAC, která ve vratové a dveřní technice tvoří špičku.

FAAC  je dlouholetým (* 1965 ) výrobcem na evropském trhu.

Automatické lineárně-posuvné dveře

se užívají jako vstupní nebo interiérové, zvláště v místech s vysokou frekvencí průchodu osob nebo v místech s požadavkem na bezbariérový průchod či vysokou exkluzivitu. Při napojení na elektronický požární systém nebo elektronický zásahový systém je lze použít i pro účel únikového východu nebo, jsou-li v patřičné úpravě, i jako protipožární uzávěry.

Automatické dveře se skládají z dveřních křídel posuvných a pevných. Pohonná jednotka zajišťuje automatické otvírání a zavírání dveří, a to bezpečným způsobem. Narazí-li při pohybu dveřní křídlo na překážku, okamžitě se zastaví a změní směr pohybu, přičemž vydává varovné zvukové znamení. Signál k otevření vydává snímač, který se umísťuje většinou nad střed dveří. Pokud jsou dveře v automatickém režimu, reagují na přibližující se osobu otevřením. Pohyb dveří je neustále kontrolován elektronickou řídící jednotkou, která reaguje jak na všechny signály od snímacích a bezpečnostních senzorů, tak i na průběh plynulosti pohybu dveří.

Karuselové automatické dveře

jsou speciální dveřní soupravy umožňující průchod osob, aniž by došlo k přímému styku vnějšího a vnitřního klimatického prostředí. Všechny typy turniketů jsou kruhového půdorysu. Liší se navzájem počtem dveřních křídel, tvarem střední osy, elektronickým vybavením a velikostí. Je sestaven z hliníkových profilů a obvodový plášť může být prosklený nebo plný. Vnitřní tři nebo čtyři prosklená dveřní křídla mohou být pevná nebo sklopná (panikové kování). Kartáče po obvodu dveřních křídel vytvářejí účinné protiprůvanové těsnění. Povrchová úprava práškovou barvou dle odstínu RAL nebo přírodní elox AS1. Turniket je možné montovat na rovnou hotovou podlahu (dlažbu) s pevností min. 15 MPa.

Otočné (křídlové) automatické dveře

jsou vhodným doplňkem k předchozím typům automatických dveří. Jedním z rozhodujících důvodů použití je prostorová dispozice: mají-li se dveře instalovat např. do chodby, jejíž šířka je téměř shodná s požadovanou průchozí šířkou dveří, není možné použít např. posuvný typ. Minimální konstrukční šířka posuvných dveří je totiž dvojnásobkem průchozí šířky; místo navíc vyžaduje posuvné křídlo pro své zasunutí (otevření). Naopak křídlo automatických otočných dveří se otevírá do prostoru, čili jejich konstrukční šířka je téměř shodná s šířkou průchozí.

Tradiční vzhled:
otočný pohon neznehodnotí stávající architektonicky cenné křídlové dveře; respektuje styl památkově chráněné budovy.

POZOR! Uvedené fotografie a videa nemusí nutně pocházet z našich realizací, zde jsou umístěny pouze jako ilustrativní materiál, který pochází od výrobců a volně z internetu. Pokud by byla nevědomky dotčena autorská práva vlastníka, předem se omlouváme a na vyžádání předmětné soubory odstraníme. 

Reference

Automatické dveřní systémy
Automatické dveře jsou vzhledem k častému dennímu pohybu hotelových hostů téměř nezbytným vybavením většiny hotelových ... více