Vyrovnávací můstky a těsnící límce

Vratová těsnění s hliníkovou konstrukcí jsou ochranná zařízení, instalovaná na vnější vratový otvor překládací rampy. Slouží k těsnému a bezpečnému propojení ložné plochy nákladního automobilu a vratového otvoru budovy.

Těsnění zaručuje maximální ochranu překládaného zboží před vnějšími povětrnostními podmínkami, optimální pracovní podmínky pro manipulační dělníky a významným způsobem šetří náklady na energie. Vratová těsnění mají stabilní konstrukci s fólií odolnou proti roztržení. Jsou vysoce univerzální a tudíž použitelná pro všechny velikosti nákladních automobilů.

Vyrovnávací můstek se sklopnou lištou je zařízení, které umožňuje vyrovnání výškového rozdílu a přemostění vzájemného odstupu ložné plochy nákladního automobilu a překládací rampy v průběhu nakládky/vykládky. Používají se pro vnější vratové otvory a překládací rampy, na kterých probíhá překládka zboží z nákladních vozidel do skladových prostor, event. na překládací rampu a naopak. Jsou zvláště vhodné pro zjednodušení a zrychlení překládky paletizovaného a velkorozměrového zboží.

Výhodou je možnost použití malé mechanizace a vysokozdvižných vozíků během překládky bez rizika poškození zboží, zrychlení toku materiálu a výrobků, jednoduchá obsluha, bezpečný a operativní provoz.

POZOR! Uvedené fotografie a videa nemusí nutně pocházet z našich realizací, zde jsou umístěny pouze jako ilustrativní materiál, který pochází od výrobců a volně z internetu. Pokud by byla nevědomky dotčena autorská práva vlastníka, předem se omlouváme a na vyžádání předmětné soubory odstraníme. 

Fotogalerie