Vzduchové clony

Jak funguje dveřní clona?

Vzduchová clona je speciální vzduchotechnické zařízení, pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu odděluje vnitřní a vnější prostředí a při využití varianty s ohřevem také zajišťuje částečné pokrytí tepelných ztrát – dohřátí zbytkového proniklého vzduchu.

Clony jsou určeny k zajištění tepelné pohody v uzavřených prostorách, které vyžadují častěji otevřené dveře nebo vrata z důvodu zvýšeného pohybu osob nebo manipulační techniky. Během celého roku, kdy jsou dveře otevřeny, napomáhá clona k udržení teploty a příznivého stabilního prostředí uvnitř budovy.

V zimě omezuje pronikání studeného vzduchu, v létě naopak brání unikání chladného (klimatizovaného) vzduchu mimo objekt a tím přináší významné energetické úspory.

Vhodně instalované vzduchové clony jsou dále účinné proti vnikání hmyzu, výfukových plynů, kouře, prachu, výparů atd. Účinnost clony je nejvyšší při použití v prostorách bez zvýšené aerace (průvanu). V prostorách, kde je výrazný komínový efekt, otvory v průchozích chodbách (pasáže apod.) proti sobě a podobných případech, účinek clony klesá. Přesto ale její použití znamená omezení negativních vlivů. Významně se uplatní dohřev vzduchu – ohřívač ve cloně je v takových aplikacích podmínkou. I v ostatních případech vždy ohřev doporučujeme.

Nutno však zdůraznit, že aerodynamická bariéra vytvořená clonou nemůže při zachování energetické efektivnosti a přiměřené velikosti zařízení oddělit prostory zcela. Při aplikaci clony je také třeba přihlédnout k charakteru využití prostoru, protože účinná clona se neobejde bez určitého hlukového projevu způsobeného proudícím vzduchem, případně ventilátorem.

INVESTICE S RYCHLOU NÁVRATNOSTÍ

Energetické ztráty přes otevřené dveře bez vzduchové clony dosahují závratných hodnot. Např. přes dveře supermarketu o rozměrech 3 x 2,5 m, průměrné době otevření kolem 6 hodin a předpokladu, že zimní období trvá od listopadu do března (průměrná teplota venku 2°C, vnitřní teplota 20°C) dokáže utéci až 180 GJ tepelné energie (cca 50MWh). Hodnota této tepelné energie je při současné ceně elektřiny (prům. cena 1MWh el. energie = cca 3900 Kč*) téměř 200.000,- Kč. Clona je tedy určitě investicí s krátkou návratností.

*Údaj z roku 2008

JAKÉ VÝHODY PŘINÁŠÍ VZDUCHOVÁ CLONA

  • Zvýšení pohodlí a tepelné pohody v místnosti
  • Bezbariérový přístup a úsporu nákladů v manipulaci i logistice
  • Snížení nemocnosti zaměstnanců
  • Otevřené dveře přilákají do prodejny více zákazníků

POZOR! Uvedené fotografie a videa nemusí nutně pocházet z našich realizací, zde jsou umístěny pouze jako ilustrativní materiál, který pochází od výrobců a volně z internetu. Pokud by byla nevědomky dotčena autorská práva vlastníka, předem se omlouváme a na vyžádání předmětné soubory odstraníme. 

Fotogalerie