Parkovací systémy

Automatické parkovací systémy se používají například v hotelových komplexech, kde vjezd do hotelové, např. podzemní garáže je součástí komplexního přístupového systému. V obchodních domech nebo na letištích se používají platební terminály vybavené tiskárnou účtu s čárovým kódem, vstupní závorou, na výjezdu pak čtečkou a kasou pro výběr peňez a výjezdovou závorou. Tyto systémy vhodným propojením komponentů a vhodným nastavení řídícího systému zajišťují plně automatický provoz při parkování.

POZOR! Uvedené fotografie a videa nemusí nutně pocházet z našich realizací, zde jsou umístěny pouze jako ilustrativní materiál, který pochází od výrobců a volně z internetu. Pokud by byla nevědomky dotčena autorská práva vlastníka, předem se omlouváme a na vyžádání předmětné soubory odstraníme.