Hotel Pyramida II

Typ reference: Automatické dveřní systémy
Lokalita: Františkovy Lázně

Automatické dveře jsou vzhledem k častému dennímu pohybu hotelových hostů téměř nezbytným vybavením většiny hotelových zařízení. Tyto provedením celkem standardní "automaty" jsme instalovali v jedné z částí známého hotelu Pyramida u Františkových Lázní. Nepříliš obvyklé je však doplňkové ovládání biometrickým kódovníkem pro provoz ve večerních a nočních hodinách.