Vezené vjezdové brány

Vezené brány

patří do kategorie bočně posuvných. Tyto brány jsou konstruovány na principu pohybu vratového rámu (opatřeného výplní dle představ zákazníka) pomocí vodících kladek a kolejnic. Kolejnice je zpravidla fixovaná v betonovém základu buď přímo v betonáži nebo šroubovými spoji. Rám je pak opatřen příslušnými vodícími kladkami, které pohybují branou po kolejnici.

Všechny další komponenty jsou téměř identické s použitím u brány nesené: elektrický pohon vč. všech možných příslušenství (dálkové ovládání, klíčový spínač, bezpečnostní optická čidla, maják), vodící hřeben, horní vodící kladka, atp.

Předností tohoto způsobu vedení brány proti bráně nesené je praktická absence třetinového vynešení nutného k umístění brány na vozíky v případě brány nesené. K zasunutí brány je potřeba téměř stejná vzdálenost, jako je šíře světlého průjezdu brány.

Výhody a nevýhody

  • Výhodou je i vyšší zatížení brány s ohledem na výplň.
  • Nevýhodou je naopak nutnost  čištění vodící kolejnice od nečistot, sněhu či zmrazků.

UPOZORNĚNÍ! Uvedené fotografie a videa nemusí nutně pocházet z našich realizací, zde jsou umístěny pouze jako ilustrativní materiál, který pochází od výrobců a volně z internetu. Pokud by byla nevědomky dotčena autorská práva vlastníka, předem se omlouváme a na vyžádání předmětné soubory odstraníme. 

Fotogalerie

Videogalerie

Reference

Vjezdové brány
Realizace z roku 2002 - výroba a umístění dvojité bočně posuvné brány o celkové šíři průjezdu 18 m (2 x 9 m) v areálu ... více