Rychloběžná foliová vrata

Rychloběžná vrata vhodná pro intenzivní provoz

Rychloběžná fóliová vrata jsou, díky svým jedinečným vlastnostem, vhodná zejména pro prvozy s vysokou intenzitou dopravy (logistické provozy, sklady, velkoobchody, farmaceutické provozy, letiště apod. Své využití nachází také v provozech kladoucích vysoké nároky na hygienu a udržení mikroklimatu provozu (potravinářský průmysl, mycí linky, chladírenské a mrazírenské provozy apod.).

Samozřejmostí u rychloběžných fóliových vrat je jejich zajištění mnoha patenty a certifikáty. Díky tomu a také díky své jedinečné konstrukci jsou rychloběžná vrata výjimečné produkty na trhu.

Proč chtít právě rychloběžná fóliová vrata?

  • Maximální bezpečnost pro uživatele
  • Fólie vrat neobsahuje žádné pevné části (výztuhy, koncovou lištu), které by mohly jakýmkoliv, způsobem ohrozit zdraví uživatele.
  • Není zde nutnost žádných přídavných bezpečnostních prvků.
  • Odolnost proti nárazům bez následného poškození
  • Díky absenci pevných částí ve fólii, nemůže dojít k poškození folievlivem nárazu.

Samoopravitelnost

Fólie se díky své pružnosti a pevnosti dokáže přizpůsobit vzniklé kolizi, např. s vysokozdvižným vozíkem. Náraz vytrhne fólii z vodících lišt, ta je však po nárazu jednoduchým vytažením a spuštěním automaticky navedena zpět do vodících lišt a během několika vteřin jsou rychloběžná fóliová vrata v normálním chodu.

Vynikající těsnost

Pohyblivé těsnění v horní části vrat utěsňuje prostor mezi konstrukcí a překladem, přičemž spodní část fólie díky své elasticitě eliminuje nerovnosti podlahy.

Vysoká odolnost proti větru

Speciálně zpevněné vodící lišty umožňují odolávat větru o síle až 160km/hod., aniž by byla jakýmkoliv způsobem porušena funkčnost rychloběžných fóliových vrat . Díky absenci pevných částí fólie, nemůže dojít k ohybu či prasknutí.

Minimální náklady na údržbu

Rychloběžná fóliová vrata neobsahují téměř žádné díly podléhající nutnosti výměny po určité době (tažné nebo tlakové pružiny, bezpečnostní pásy, motorovou brzdu apod.). Díky jedinečnosti této konstrukce minimalizují rychloběžná vrata nákladyna jakoukoliv údržbu či servis. V podstatě tak zákazník šetří svoje peníze a čas.

Standardní vybavení rychloběžných fóliových vrat MINIROL:

  • řídící jednotka (frekvenční měnič, přijímač detektoru překážek, elektron. řídící karta s displayem...)
  • pohon (tří-fázový, 2 nebo 4 pólový s výkonem od 0,55 do 2,2kW)
  • detektor překážek (WDD) s vlastním zdrojem umístěným ve spodní hraně vrat
  • infrazávora umístěná ve výšce 300mm od spodní hrany
  • 8 základních barev fólie

FOLIOVÁ RYCHLOBĚŽNÁ VRATA JSOU OPRAVDU BEZPEČNÁ! (sledujte videa)

DŮLEŽITÉ! Uvedené fotografie a videa nemusí nutně pocházet z našich realizací, zde jsou umístěny pouze jako ilustrativní materiál, který pochází od výrobců a volně z internetu. Pokud by byla nevědomky dotčena autorská práva vlastníka, předem se omlouváme a na vyžádání předmětné soubory odstraníme. 

Fotogalerie