Ocelové rolovací mříže LUXON

LUXON

  • pro rozpon max. 8 m
  • vyrobena z plných ocelových prutů vytvarovaných do vlnového tvaru
  • vodorovné pruty jsou vzájemně propojeny sponkami z pozinkovaného plechu
  • rozteč vlnových vodorovných tyčí v největší vzdálenosti činí pro LUXON speciál 105 mm, pro LUXON standard 130 mm
  • vzdálenost svislých spon je u LUXON SPECIÁL 180 mm, u LUXON STANDARD = 130 mm
  • v horní a spodní části pancíře je ukončení z plných lamel
  • prostupnost vzduchu u Luxonu standard je minimálně 73%
  • spodní dosedací lamela s možností namontování uzamykacího systému

POZOR! Uvedené fotografie a videa nemusí nutně pocházet z našich realizací, zde jsou umístěny pouze jako ilustrativní materiál, který pochází od výrobců a volně z internetu. Pokud by byla nevědomky dotčena autorská práva vlastníka, předem se omlouváme a na vyžádání předmětné soubory odstraníme.

Fotogalerie