Autobusové nádraží Chodov, spol. Ligneta

Typ reference: Silniční závory - výsuvné sloupy - vjezdové zábrany
Lokalita: Chodov u Karlových Varů

Společnost Ligneta provozuje mj. autobusovou dopravu v Karlovarském kraji. V Chodově u Karlových Varů užívají vlastní autobusové nádraží, které se nyní za provozu kompletně přestavuje a kde staví jak autobusy společnosti Ligneta, tak i autobusy jiných dopravců, kterým je čas strávený na tomto nádraží spol. Ligneta pronajímán. Jelikož chce mít kontrolu nad přístupy autobusů těchto dopravců, požadovala dodávku systému umožňujícímu sledováníí vjezdu a výjezdu v rámci provozu tohoto nádraží. 

Naší firmou byl v tomto duchu navržen sofistikovaný přístupový systém s použitím dálkových ovladačů, přístupových karet, čteček přístupových karet, výsuvných sloupů, bezpečnostních smyček, semaforů, to vše s výstupem do zařízení, které zaznamenává každou událost (vstup, výstup do areálu) s možností rozpoznání konkrétních ID jednotlivých ovládacích prvků (karet, dálk. ovladačů), editace nových uživatelů-zákazníků a možností např. dočasného vyloučení konkrétních držitelů ID karet či ovladačů.

Bohužel, jelikož se jedná o poměrně rozsáhlou investici v řádech desítek milionů korun, zakázka se redukovala na prozatímní provoz jedné závory s 8mi metrovým ráhnem, ovládanou dálkovými ovladači provozovanou v první fázi jednosměrně, v druhé fázi po posunutí chodníku a rozšíření celkového průjezdu oběma směry.

K takto vzniklé situaci jsme přistoupili použitím závory Michelangelo 80 (výr.BFT) s 8mi metrovým teleskopickým ráhnem, umožňující provoz v první fázi s cca 6m ráhnem a po přechodu do druhé fáze se ráhno pouze vysune na plnou délku 8 metrů. Stejný výrobce nám poskytl i komponenty pro provoz závory ovládanou dálkovými ovladači s jedinečnou identifikací a možností plné kontroly v rámci kompatabilního softwarového vybavení s propojením na přenosný počítač.